fbpx
info@hambaravigarantii.ee
+372 5685 8956

KASULIKKU LUGEMIST

LAPSED JA HAMBARAVI GARANTII

Täisgarantii on mõeldud ainult täiskasvanute breketite jaoks.  Peregarantii on mõeldud nii lastele (alla 18. aasta), kui ka täiskasvanutele kes on ühes leibkonnas (ema isa kes ei ole abielus, kuid elavad ühe katuse all) ning selle paketi hind on 50 EUR kuus.

GARANTII PAKETID

Antud pakett laieneb ka leibkonda kuuluvatele inimestele. Seega kellega Teie enda hüvitist jagate on Teie valik. Hüvitise taotlust peab esitama aga lepingu sõlminud isik.

Perepaketi muudatused said loodud vastavalt kliendite tagasisidele.  30 EUR pakett ei sisada breketeid, kroone ja implantaate täiskasvanutele. UUS perepakett on kombineeritud endise perepaketi ja täisgarantii pakettidest mis hõlmab täieliku ravi nii lastele, kui täiskasvanutele.

Kui soovite lepingu keskelt muuta enda paketti 30 EUR pealt 50 EUR peale, siis palume kirjutada info@hambaravigarantii.ee ning proovime leida Teile sobiliku lahenduse.

HÜVITIS

Hambaravigarantii pakub võimalust saada hüvitist kõikides  hambaravikliinikutes üle Eesti. Seega on patsiendil õigus valida endale meelepärane ja sobivas hinnaklassis teenuseosutaja ning saada hüvitist ka enda hambaarsti juures käies.

Hambaravi hüvitiste saamiseks on algselt vaja sõlmida leping vastavalt Teie enda vajadustele. Hambaravigarantii paketid algavad 15 EUR kuus ning hüvitist saab taodelda 30 päeva pärast lepingu allkirjastamist.

Hüvitise taotlemiseks on vaja saata pilt enda raviarvest/raviarvetest  ”Esita hüvitis” lehel.  Pärast taotluse läbivaatamist saadetakse Teile otsus ja avaldus e-mailile, mis on vaja tagasi saata digiallkirjastatuna  info@hambaravigarantii.ee .

Hüvitist makstakse vaid hambaravi arvete eest. Esteetilised protseduurid nagu hambavalgendus, hambakivi kaunistus, lumineerid jne ei kuulu hüvitamisele. Kui hambaarst on arvele lisanud ka riigipoolt saadud hüvitise, siis see arvutatakse üldsummast maha. Hüvitise % sõltub Teie lepingu pikkusest.

Hüvitisi saab taotleda alates 30 päeva möödumisel lepingu sõlmimisest. Ehk kui sõlmite lepingu 1 september, siis hüvitist saate taotleda alates 1 oktoobri raviarvetele, mis on hambakliiniku poolt väljastatud peale 1 oktoobri kuupäeva. 

Hambaravi hüvitise suurus sõltub Teie lepingu pikkusest, raviarve suurusest ja hüvitise jäägist jooksva perioodi eest. Nt. 1 aasta kliendi puhul hüvitatakse 50% raviarvest kuni x EUR vastavalt valitud hambaravi paketile.

Hüvitis makstakse välja 1-7 tööpäeva jooksul pärast avalduse ülevaatamist ja kliendi poolt digiallkirjastamist. Kliendid, kelle leping on sõlmitud ennem 1.01.2022 THLÜ´ga on makse tähtaeg 15 tööpäeva.

Võimalus on oodata kuni uue aastani (periood ehk 12 kuu) või võtta meiega ühendust lepingu muutmiseks ja tingimuste kohaldamiseks.  Pöörame tähelepanu, et alates 2023. aastast pakette poole perioodi pealt vahetada ei saa.

*Nt. Kui omate tavagarantiid ja olete olnud meie lepinguline klient 2.aastat ja soovite muuta harilikuks garantiiks, siis alustate uuesti 1. perioodi hüvitise piirmäärast ehk 50%. 

**Kuni 2022 lõpuni on võimalik pakette muuta koheselt, kui olete THLÜ alt meile üle tulemas. Sellisel juhul jätkate sealt kust pooleli jäite. 

Pakume hüvitisi vaid hambaraviteenustele nt. hambakivi eemaldus, juureravi mikroskoobiga + hambatäidis, tarkusehamba lahti lõikamine/välja tõmbamine, hemotaas õmblus, silantide paigalduds, huule ja keelekida ära lõikamine jne.

Harilik-, Laitmatu-, Täis- ja Peregarantii pakuvad ka lisateenuseid vastavalt paketile nt. Proteese, luuüdi siirdamist, kroone, implantaate, breketid nii lastele kui täiskasvanutele.

Ei, summat ei saa üle kanda järgmisse aastasse. Küll aga iga aastaga kasvab Teie hüvitise suurus. Soovitame kasutada hüvitist igal aastal, et ennetada suuremaid hambaauku ja muide probleemide teket, mis võib hiljem vajada keerulisemat ning kallimat protseduuri.

Hambakroonid kuuluvad raviarvete alla ja hüvitis makstakse välja pärast raviarve esitamist meile “ESITA HÜVITIS” lehel. Hambakroonide arveid hüvitatakse vaid sellisel juhul, kui teil on hambaravi garantii pakett, mis sisaldab hamba kroonide hüvitamist.  

Jah, me hüvitame ka kapadele hüvitist, kuna need on tehniliselt samad nagu breketid. Lihtsalt uuem tehnoloogia. 

*Pöörame vaid tähelepanu, et me ei hüvita esteetilise eesmärgi seotud kapesid. 

Kui hammastel on pigmendi ja ladestuse märgi ning hamaarst on suunanud teid eemaldada need hambaravis, siis jah see teenus kuulub hüvitamisele. 

Kui hammastel olevat kattu ei eemaldata, põhjustab see esmalt gingiviiti, mis õigeaegse ravi puudumisel areneb edasi parodontiidiks ning võib lõppeda isegi hamba/hammaste väljalangemisega.

Üldnarkoosis teostatakse hambaravi füüsilise või vaimse puudega või raske ülddiagnoosiga lapsele, keda pole koostöövõime puudumise vm põhjuse tõttu võimalik tavameetodil ravida, siis jah see kuulub hüvitamisele.

Hüvitise arvutuskäik:
Oletame, et teie hambaravi arve on 200 EUR ja te ei külasta haigekassa lepingulist klienti, ehk te ei saa riigi poolt pakutavat hüvitist 40 EUR.  Teile jääb tasuda 200 EUR raviarve. 

 

Näiliselt, kui teie oleksite meie esimese aasta klient, siis 200 EUR – 50% = 100 EUR, mis kuuluks teile hüvitamisele. Jääk 500 EUR. 

 

Kui külastaksite aga haigekassa lepingulist klienti ja oleksite meie 2. aasta klient, siis 200 EUR – 40 EUR (riigipoolne hüvitis ) – 75% = 160 – 75% = 120 EUR, mis kuuluks hüvitamisele antud arvutuse näitel. 

LEPING

Hüvitisi saab taotleda alates 30 päeva möödumisel lepingu sõlmimisest. Ehk kui sõlmite lepingu 1 september, siis hüvitist saate taotleda alates 1 oktoobri raviarvetele, mis on hambakliiniku poolt väljastatud peale 1 oktoobri kuupäeva. 

Lepingu saate lõpetada ükskõik millal, kuid mitte poole perioodi pealt kui olete hüvitist taotlenud. Antud juhul on teil kohustus olla jooksva perioodi lõpuni mis kestab 12 kuud. 
 

Ei, ennem lepingu sõlmimist ega pärast ei ole vaja Hambaravigarantii jaoks hammaste olukorda fikseerida.

ARVED

Nende teenuste eest, mida haigekassa ei hüvita, hüvitame meie. Hüvitise suurus sõltub paketi suurusest ja lepingu pikkusest.

Meie raamatupidamisprogramm ei võimalda e-arvete sidumist pangaga. Soovitame antud juhul teha pangas püsikorraldusmakse ja lisada viitenumber, arve maksmise kuupäev ja summa. Püsikorraldus makse puhul ei pea te ise igakuu arveid tasuma ja summa läheb automaatselt teie pangakontol maha.

LHV pangast minge – Igapäevapangandus – püsikorraldused
SEB panagast – Arveldamine – püsikorraldused
SWED pangast – Igapäevapangandus – maksed – püsikorraldus

RIIGIPOOLNE HÜVITIS

Kuni 19-aastaste laste kindlustatute hambaravi eest tasub haigekassa, kuid breketid, proteesid ja kroonid ei kuulu riigipoolt saadud hüvitise alla. (Täpsem info: https://www.haigekassa.ee/laste-hambaravi )

Kõik täiskasvanud ravikindlustusega inimesed saavad kasutada aastas 40 eurot hambaravihüvitist, kus patsient ise tasub vähemalt 50% arvest. Hüvitist saab kasutada ainult haigekassaga lepingu sõlminud hambaraviasutustes

Kõik ravikindlustustatud lapseootel naised ja alla üheaastaste laste emad saavad kasutada hambaravihüvitistkuni 85 eurot aastas, kus patsient ise tasub vähemalt 15% arvest ise. 

 Alates 1. jaanuarist 2022 saavad Töötukassas registreeritud töötud hambaravihüvitist kõrgendatud piirmääras. Hüvitis on 85 eurotaastas, kusjuures patsient tasub ise vähemalt 15% arvest. 

 Vanadus- ja töövõimetuspensionärid, osalise või puuduva töövõimega inimesed ja üle 63 aastased eakad saavad hambaravi jaoks hüvitist 85 eurot aastas, kusjuures patsient tasub ise vähemalt 15% arvest.

Riigipoolt hüvitatakse vaid esmavajalike hambaraviteenuste eest.

  • hambaarsti esmane või korduv vastuvõtt;
  • diagnostika (sh röntgenülesvõtted);
  • ravimi asetamine ja ajutise täidise paigaldamine;
  • püsiva täidise paigaldamine;
  • hamba eemaldamine;
  • mädakolde avamine ja ravimine;
  • juureravi;
  • igemealuse hambakivi eemaldamine kirurgiliselt;
  • tuimestus.
  • Proteesid üle 63- aastastele inimestele  (kolmeks aastaks 260 eurot. )

*Alla 63-aastaste proteesid, kroonid ja breketid ja kuulu riigpoolse hüvitise alla.

LISAINFO

Hambaravigarantii eesmärk on tagada eestlastele parem suuhügieen ja tervis. Hambaravi on Eestis väga kallis ja paljud inimesed ei ole käinud aastaid hambaarsti juures kuna kardavad raviarveid. Samuti ei ole riigipoolt saadud hüvitis piisavalt suur ning hüvitist saab taodelda vaid hambaravikliinikutes, mis on Haigekassasa sõlminud koostööleppe.

Ühes leibkonnas on vanemad üheskoos lastega, kus vanemad ei pea olema abielus ja omama samat perekonnanime.  Vanaemad, vanaisad ja muud sugulased ei kuulu sinna alla isegi, kui nad elavad teiega ühe katuse all. 

Kahjuks Hambaravi Garantii ei lähe maksuvaba soodustuse alla. Seadusest tulenevalt on 2022. aasta seisuga  tegemist erisoodustusega ehk siis meie teenuse pealt peab tööandja makse maksma. 

STEBBY

Stebby on platvorm, mille piletite alusel on võimalus tasuda Hambaravi garantii kuumakseid.  

Selle jaoks tuleb soetada meie Stebby lehel endale sobiv pilet ja saata pileti kood meile info@hambaravigarantii.ee. Pärast seda teie pilet aktiveeritakse ja kuumakse märgitakse makstuks. 

Kvartalimakse läbi Stebby maksab ära ainult sinu kuumakse summad.
 
Kui soovite kasutada Stebbyt meie teenuse kuumakse tasumiseks, tuleb soetada meie Stebby keskkonnast endale pilet ja saata pileti kood info@hambaravigarantii.ee. Pärast seda aktiveeritakse teie pilet ja arve märgitakse makstuks.
 

Registreerimine toimub tavapäraselt. Valid välja endale sobiva garantii paketi, paned nupule “LIITU X GARANTII PAKETIGA” ja saadad meile digiallkirjastatud lepingu tagasi info@hambaravigaranti.ee meilile. 

Viimane lahter: Kust meie kohta kuulsid 

Kui sulle tuleb arve, siis soetad pileti Stebby keskkonnast ja saadad selle meie info meilile.  Kui mingil põhjusel sa enam Stebby piletitega maksta ei soovi, siis arve peal on sul olemas ka viitenumber ja rekvisiidid, et tasuda arveid pangaülekandega. 

Kirjuta meile!

Kas sa ei leidnud enda küsimusele vastuseid? Vastame Sulle 24h jooksul. 

Contact Us
First
Palun logige sisse et täita avaldust