fbpx
info@hambaravigarantii.ee
+372 5685 8956

Hambaravigarantii eesmärk on tagada eestlastele parem suuhügieen ja tervis. Hambaravi on Eestis väga kallis ja paljud inimesed ei ole käinud aastaid hambaarsti juures kuna kardavad raviarveid. Samuti ei ole riigipoolt saadud hüvitis piisavalt suur ning hüvitist saab taodelda vaid hambaravikliinikutes, mis on Haigekassasa sõlminud koostööleppe.

Hambaravigarantii pakub võimalust saada hüvitist kõikides  hambaravikliinikutes üle Eesti. Seega on patsiendil õigus valida endale meelepärane ja sobivas hinnaklassis teenuseosutaja ning saada hüvitist ka enda hambaarsti juures käies.

Hambaravi hüvitiste saamiseks on algselt vaja sõlmida leping vastavalt Teie enda vajadustele. Hambaravigarantii paketid algavad 15 EUR kuus ning hüvitist saab taodelda 30 päeva pärast lepingu allkirjastamist.

Hüvitise taotlemiseks on vaja saata pilt enda raviarvest/raviarvetest  ”Esita hüvitis” lehel.  Pärast taotluse läbivaatamist saadetakse Teile otsus ja avaldus e-mailile, mis on vaja tagasi saata digiallkirjastatuna  info@hambaravigarantii.ee .

Hüvitist makstakse vaid hambaravi arvete eest. Esteetilised protseduurid nagu hambavalgendus, hambakivi kaunistus, lumineerid jne ei kuulu hüvitamisele. Kui hambaarst on arvele lisanud ka riigipoolt saadud hüvitise, siis see arvutatakse üldsummast maha. Hüvitise % sõltub Teie lepingu pikkusest.

Kuni 19-aastaste laste kindlustatute hambaravi eest tasub haigekassa, kuid breketid, proteesid ja kroonid ei kuulu riigipoolt saadud hüvitise alla. (Täpsem info: https://www.haigekassa.ee/laste-hambaravi )

Kõik täiskasvanud ravikindlustusega inimesed saavad kasutada aastas 40 eurot hambaravihüvitist, kus patsient ise tasub vähemalt 50% arvest. Hüvitist saab kasutada ainult haigekassaga lepingu sõlminud hambaraviasutustes

Kõik ravikindlustustatud lapseootel naised ja alla üheaastaste laste emad saavad kasutada hambaravihüvitistkuni 85 eurot aastas, kus patsient ise tasub vähemalt 15% arvest ise. 

 Alates 1. jaanuarist 2022 saavad Töötukassas registreeritud töötud hambaravihüvitist kõrgendatud piirmääras. Hüvitis on 85 eurotaastas, kusjuures patsient tasub ise vähemalt 15% arvest. 

 Vanadus- ja töövõimetuspensionärid, osalise või puuduva töövõimega inimesed ja üle 63 aastased eakad saavad hambaravi jaoks hüvitist 85 eurot aastas, kusjuures patsient tasub ise vähemalt 15% arvest.

Riigipoolt hüvitatakse vaid esmavajalike hambaraviteenuste eest.

  • hambaarsti esmane või korduv vastuvõtt;
  • diagnostika (sh röntgenülesvõtted);
  • ravimi asetamine ja ajutise täidise paigaldamine;
  • püsiva täidise paigaldamine;
  • hamba eemaldamine;
  • mädakolde avamine ja ravimine;
  • juureravi;
  • igemealuse hambakivi eemaldamine kirurgiliselt;
  • tuimestus.
  • Proteesid üle 63- aastastele inimestele  (kolmeks aastaks 260 eurot. )

*Alla 63-aastaste proteesid, kroonid ja breketid ja kuulu riigpoolse hüvitise alla.

Hambaravi hüvitise suurus sõltub Teie lepingu pikkusest, raviarve suurusest ja hüvitise jäägist jooksva perioodi eest. Nt. 1 aasta kliendi puhul hüvitatakse 50% raviarvest kuni x EUR vastavalt valitud hambaravi paketile.

Ei, ennem lepingu sõlmimist ega pärast ei ole vaja Hambaravigarantii jaoks hammaste olukorda fikseerida.

Hüvitis makstakse välja 1-7 tööpäeva jooksul pärast avalduse ülevaatamist ja kliendi poolt digiallkirjastamist. Kliendid, kelle leping on sõlmitud ennem 1.01.2022 THLÜ´ga on makse tähtaeg 15 tööpäeva.

Võimalus on oodata kuni uue aastani või võtta meiega ühendust lepingu muutmiseks ja tingimuste kohaldamiseks. Lähtume igast kliendist individuaaliselt.

Antud pakett laieneb ka leibkonda kuuluvatele inimestele. Seega kellega Teie enda hüvitist jagate on Teie valik. Hüvitise taotlust peab esitama aga lepingu sõlminud isik.

Perepaketi muudatused said loodud vastavalt kliendite tagasisidele.  30 EUR pakett ei sisada breketeid, kroone ja implantaate täiskasvanutele. UUS perepakett on kombineeritud endise perepaketi ja täisgarantii pakettidest mis hõlmab täieliku ravi nii lastele, kui täiskasvanutele.

Kui soovite lepingu keskelt muuta enda paketti 30 EUR pealt 50 EUR peale, siis palume kirjutada info@hambaravigarantii.ee ning proovime leida Teile sobiliku lahenduse.

Pakume hüvitisi vaid hambaraviteenustele nt. hambakivi eemaldus, juureravi mikroskoobiga + hambatäidis, tarkusehamba lahti lõikamine/välja tõmbamine, hemotaas õmblus, silantide paigalduds, huule ja keelekida ära lõikamine jne.

Harilik-, Laitmatu-, Täis- ja Peregarantii pakuvad ka lisateenuseid vastavalt paketile nt. Proteese, luuüdi siirdamist, kroone, implantaate, breketid nii lastele kui täiskasvanutele.

Ei, summat ei saa üle kanda järgmisse aastasse. Küll aga iga aastaga kasvab Teie hüvitise suurus. Soovitame kasutada hüvitist igal aastal, et ennetada suuremaid hambaauku ja muide probleemide teket, mis võib hiljem vajada keerulisemat ning kallimat protseduuri.

Nende teenuste eest, mida haigekassa ei hüvita, hüvitame meie. Hüvitise suurus sõltub paketi suurusest ja lepingu pikkusest.