fbpx
info@hambaravigarantii.ee
+372 5685 8956

HAMBARAVI GARANTII HÜVITIS

Hambaravi hüvitiste saamiseks on algselt vaja sõlmida leping vastavalt Teie enda vajadustele. Hambaravigarantii paketid algavad 15 EUR kuus ning hüvitist saab taodelda 30 päeva pärast lepingu allkirjastamist.

Hüvitise taotlemiseks on vaja saata pilt enda raviarvest/raviarvetest  ”Esita hüvitis” lehel.  Pärast taotluse läbivaatamist saadetakse Teile otsus ja avaldus e-mailile, mis on vaja tagasi saata digiallkirjastatuna  info@hambaravigarantii.ee .

Hambaravigarantii pakub võimalust saada hüvitist kõikides  hambaravikliinikutes üle Eesti. Seega on patsiendil õigus valida endale meelepärane ja sobivas hinnaklassis teenuseosutaja ning saada hüvitist ka enda hambaarsti juures käies.

Hüvitist makstakse vaid hambaravi arvete eest. Esteetilised protseduurid nagu hambavalgendus, hambakivi kaunistus, lumineerid jne ei kuulu hüvitamisele. Kui hambaarst on arvele lisanud ka riigipoolt saadud hüvitise, siis see arvutatakse üldsummast maha. Hüvitise % sõltub Teie lepingu pikkusest.

Hambaravi hüvitise suurus sõltub Teie lepingu pikkusest, raviarve suurusest ja hüvitise jäägist jooksva perioodi eest. Nt. 1 aasta kliendi puhul hüvitatakse 50% raviarvest kuni x EUR vastavalt valitud hambaravi paketile.

Hüvitis makstakse välja 1-7 tööpäeva jooksul pärast avalduse ülevaatamist kliendi poolt esitatud arvelduskontole. Kliendid, kelle leping on sõlmitud ennem 1.01.2022 THLÜ´ga on makse tähtaeg 15 tööpäeva ning peavad saatama neile saadetud avalduse digiallkirjastatult tagasi. 

Võimalus on oodata kuni uue aastani või võtta meiega ühendust lepingu muutmiseks ja tingimuste kohaldamiseks. Poole perioodi (12 kuu vältel) paketti saab muuta vaid juhul, kui makstakse kinni jooksvate kuude paketi tasude vahe. Nt. 3 kuu vältel avastate, et olete teinud vale otsuse ja vajate kõrgemat paketti. Teil on 15 EUR pakett ja soovite vahetada 25 EUR paketi vastu. Antud olukorras on 3 kuu vahe 30 EUR.  Teile esitatakse 3 kuu paketi vahetuse erinevuse arve 30 EUR ja järgmisest kuust on teil uus arve 25 EUR. 

Pakume hüvitisi vaid hambaraviteenustele nt. hambakivi eemaldus, juureravi mikroskoobiga + hambatäidis, tarkusehamba lahti lõikamine/välja tõmbamine, hemotaas õmblus, silantide paigalduds, huule ja keelekida ära lõikamine jne.

Harilik-, Laitmatu-, Täis- ja Peregarantii pakuvad ka lisateenuseid vastavalt paketile nt. Proteese, luuüdi siirdamist, kroone, implantaate, breketid nii lastele kui täiskasvanutele.

* Proteeside, kroonide, implantaatide ja breketite hüvitise taotlemise puhul on kohustus meile edastada arsti kinnitus ravi vajaduse kohta. Pöörame tähelepanu, et me ei hüvita esteetilisi teenuseid. 

Ei, summat ei saa üle kanda järgmisse aastasse. Küll aga iga aastaga kasvab Teie hüvitise suurus. Soovitame kasutada hüvitist igal aastal, et ennetada suuremaid hambaauku ja muide probleemide teket, mis võib hiljem vajada keerulisemat ning kallimat protseduuri.

Nende teenuste eest, mida haigekassa ei hüvita, hüvitame meie. Hüvitise suurus sõltub paketi suurusest ja lepingu pikkusest.

Hambakroonid kuuluvad raviarvete alla ja hüvitis makstakse välja pärast raviarve esitamist meile “ESITA HÜVITIS” lehel. Hambakroonide arveid hüvitatakse vaid sellisel juhul, kui teil on hambaravi garantii pakett, mis sisaldab hamba kroonide hüvitamist.  

LEPING

Hüvitisi saab taotleda alates 30 päeva möödumisel lepingu sõlmimisest. Ehk kui sõlmite lepingu 1 september, siis hüvitist saate taotleda alates 1 oktoobri raviarvetele, mis on hambakliiniku poolt väljastatud peale 1 oktoobri kuupäeva. 

Lepingu saate lõpetada ükskõik millal, kuid mitte poole perioodi pealt kui olete hüvitist taotlenud. Antud juhul on teil kohustus olla jooksva perioodi lõpuni mis kestab 12 kuud. 
 

Ei, ennem lepingu sõlmimist ega pärast ei ole vaja Hambaravigarantii jaoks hammaste olukorda fikseerida.

Kogutud garantii kapitali saab edasi pärandada, anda või kellegile maha müüa.  Kogutud kapitali välja võtta seda ei saa.

Esimene number on kliendi ID, teine number on periood ja kolmas number on antud perioodi osamakse. Nt. Arve number 112-2-3

Arve on esitatud kliendile, kelle lepingu number on 112. Tal jookseb  2. aasta ning talle on edastatud antud perioodi eest 3 arve, (1 periood = 12 kuud) *Selle järgi saab ka kontrollida, kas mingi osamakse on jäänud vahele. Kui osamakseid on saanud perioodi eest 12, siis muutub perioodi number. Uuest aastast oleks arve nr 112-3-1.

RIIGIPOOLNE HÜVITIS

Kuni 19-aastaste laste kindlustatute hambaravi eest tasub haigekassa, kuid breketid, proteesid ja kroonid ei kuulu riigipoolt saadud hüvitise alla. (Täpsem info: https://www.haigekassa.ee/laste-hambaravi )

Kõik täiskasvanud ravikindlustusega inimesed saavad kasutada aastas 40 eurot hambaravihüvitist, kus patsient ise tasub vähemalt 50% arvest. Hüvitist saab kasutada ainult haigekassaga lepingu sõlminud hambaraviasutustes

Kõik ravikindlustustatud lapseootel naised ja alla üheaastaste laste emad saavad kasutada hambaravihüvitistkuni 85 eurot aastas, kus patsient ise tasub vähemalt 15% arvest ise. 

 Alates 1. jaanuarist 2022 saavad Töötukassas registreeritud töötud hambaravihüvitist kõrgendatud piirmääras. Hüvitis on 85 eurotaastas, kusjuures patsient tasub ise vähemalt 15% arvest. 

 Vanadus- ja töövõimetuspensionärid, osalise või puuduva töövõimega inimesed ja üle 63 aastased eakad saavad hambaravi jaoks hüvitist 85 eurot aastas, kusjuures patsient tasub ise vähemalt 15% arvest.

Riigipoolt hüvitatakse vaid esmavajalike hambaraviteenuste eest.

  • hambaarsti esmane või korduv vastuvõtt;
  • diagnostika (sh röntgenülesvõtted);
  • ravimi asetamine ja ajutise täidise paigaldamine;
  • püsiva täidise paigaldamine;
  • hamba eemaldamine;
  • mädakolde avamine ja ravimine;
  • juureravi;
  • igemealuse hambakivi eemaldamine kirurgiliselt;
  • tuimestus.
  • Proteesid üle 63- aastastele inimestele  (kolmeks aastaks 260 eurot. )

*Alla 63-aastaste proteesid, kroonid ja breketid ja kuulu riigpoolse hüvitise alla.

Nende teenuste eest, mida haigekassa ei hüvita, hüvitame meie. Hüvitise suurus sõltub paketi suurusest ja lepingu pikkusest.

Kahjuks ei saa. Riigipoolset hüvitist saab taotleda vaid kliinikutes, kes on sõlminud haigekassada lepingu. 

GARANTII PAKETID

Võimalus on oodata kuni uue aastani või võtta meiega ühendust lepingu muutmiseks ja tingimuste kohaldamiseks. Poole perioodi (12 kuu vältel) paketti saab muuta vaid juhul, kui makstakse kinni jooksvate kuude paketi tasude vahe. Nt. 3 kuu vältel avastate, et olete teinud vale otsuse ja vajate kõrgemat paketti. Teil on 15 EUR pakett ja soovite vahetada 25 EUR paketi vastu. Antud olukorras on 3 kuu vahe 30 EUR.  Teile esitatakse 3 kuu paketi vahetuse erinevuse arve 30 EUR ja järgmisest kuust on teil uus arve 25 EUR. 

Antud paketi alla kuuluvad ühte leibkonda kuuluvad inimesed. Vanemad üheskoos lastega, kes on alla 18. aasta, kus vanemad ei pea olema abielus ja omama samat perekonnanime.  Vanaemad, vanaisad ja muud sugulased ei kuulu sinna alla isegi, kui nad elavad teiega ühe katuse all. 

Hüvitise taotlust peab esitama aga lepingu sõlminud isik enda profiili alt “ESITA HÜVITIS”. 

Perepaketi muudatused said loodud vastavalt kliendite tagasisidele.  30 EUR pakett ei sisada breketeid, kroone ja implantaate täiskasvanutele. UUS perepakett on kombineeritud endise perepaketi ja täisgarantii pakettidest mis hõlmab täieliku ravi nii lastele, kui täiskasvanutele.

Kui soovite lepingu keskelt muuta enda paketti 30 EUR pealt 50 EUR peale, siis palume kirjutada info@hambaravigarantii.ee ning proovime leida Teile sobiliku lahenduse.

Aastad tähendavad mitu aastat on klient liitunud meie teenusega. Mida pikem on kliendi periood, seda suuremad on tema hüved. 

Üks hüvitise periood on 12 kuud ehk 1 aasta. Iga aastaga tõuseb hüvitise piirmäär ja pärast 5+ aastat on hüvitise piirmäär 90% x raviarvest. 

Kas sa ei leidnud enda küsimusele vastust? Kirjuta meile ja vastame 24h jooksul.

Contact Us
First

Palun logige sisse et täita avaldust